Jak vlastně vypadá Landie?


Jak vlastně vypadá Landie?Na jihu kontinentu se rozprostírá Latonie. Zdejší kmeny jsou v úzkém spojení s přírodou, která je pro ně alfou a omegou všeho. Mnoho významných landijských vědců pochází právě odtud. Torájané obývající rovníkovou oblast jsou v mnoha ohledech pravým opakem Latoňanů. Žijí většinou ve velkoměstech, kde společně s roboty vybudovali opravdovou výspu moderní civilizace. Protorie, která se rozkládá v severní Landii, je tvořena městy i malými vesnicemi. Přestože mají k dispozici ty nejmodernější technologie, žijí Protoriáni prostým životem a nejdůležitější je pro ně rodina.

Roboti se snaží udržovat na planetě mír, ovšem ne vždy se jim to daří. Právě nyní putuje Landií tajemná bytost, vůči níž jsou bezbranné i celé národy. Nikdo neví, odkud přišla, ani jaké jsou její záměry. Pomocí lstí a iluzí získává stále větší moc.

Více se dozvíte v knize, případně v ukázce, která je zdarma ke stažení na těchto stránkách.


}